Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Ważny Komunikat !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 25.03.2020

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami na terenie naszego kraju spowodowanymi rozprzestrzenianiem się epidemi COVID-19 do dnia 11.04.2020r wstrzymane zostaje oddawanie i przyjmowanie spisów na sezon 2020.Przyjmowanie opłat czy jakiekolwiek prace na punktach wkładań nie mogą być wykonywane.

Spisy w wersji elektronicznej mogą być w sposób elektroniczny dostarczone pod adres email : rafa23054@wp.pl spis elektroniczny jest dostepny w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Hodowcy proszeni są o wprowadzenie spisów w zegary ESK

Prosimy śledzić kolejne komunikaty

Życzymy Wszystkim Dużo Zdrowia


Druki spisów gołębi 2020!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.03.2020

W zakładce “Pliki do pobrania” dodano druki spisów obowiązujące w oddziale Turobin!


Spisy gołębi dorosłych !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.03.2020

W dniu 29 marca 2020 odbędzie się w wyznaczonych przez zarządy sekcji miejscach, ostateczne przyjmowanie spisów gołębi dorosłych:

Sekcja KULIKÓW – punkt wkładań Kulików,

Sekcja TUROBIN – świetlica OSP Wierzchowina,

Sekcja ZWIERZYNIEC – punkt wkładań sekcji Zwierzyniec,

Sekcja JÓZEFÓW – punkt wkładań sekcji Józefów.    

Każdy hodowca zobowiązany jest w tym dniu dostarczyć w wyznaczone miejsce, zegar ( zegar tradycyjny, zegar elektroniczny) w celu dokonania weryfikacji zegara, przesłanie spisów z zegarów elektronicznych czytnikami do rachmistrza.

Hodowcy biorący udział w współzawodnictwie gołębi rocznych zaobrączowanych obrączką olimpijską “DERBY”, składają odrębny spis w dwóch egzemplarzach w ilości do 15 szt.

Spisu gołębi dokonujemy na drukach Oddziału ( dostępne druki w zakładce “Pliki do pobrania”).Spis wypełniamy czytelnie zachowując numery barw znajdujące się na druku “Spis Gołębi Oddziału Turobin”.

Ważne!!!!! 

Każdy spis musi zawierać potwierdzenie szczepienia gołębi przez lekarza weterynarii lub oświadczenie lekarza weterynarii o przeprowadzonym szczepieniu gołębi lub sprzedaży szczepionki.


Opłaty w sezonie 2020 !!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 10.03.2020

Składka członkowska:

  • hodowcy, którzy lotują gołębiami dorosłymi i młodymi – 200zł,
  • hodowcy, którzy wstąpili do PZHGP w 2020 i lotują gołębiami młodymi wpłacają – 100zł.
  • hodowcy, którzy nie biąrą udziału w lotach gołębi dorosłych i młodych w sezonie 2020, a chcą utrzymać ciągłość członkostwa w PZHGP wpłacają – 40zł
  • duety dodatkowo wpłacają – 40zł
  • kontrolka gumowa 0,40 zł

Spis gołębi:

  • gołębie dorosłe – 3 zł za gołębia,
  • gołębie młode – 2 zł za gołębia.

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału!!

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.02.2020

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału odbędzie się 16.02.2020 o godz 10:00 w Klemensowie, w lokalu u p. Kitowskiego (za przystankie autobusowym).


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<